Privacy

Aansprakelijkheid

We engageren ons om de informatie zo correct, actueel en relevant mogelijk aan te bieden.

Als u fouten of verouderde informatie tegenkomt, dan stellen we het op prijs dat u dit laat weten via ons contactformulier of telefonisch. Ook voor suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of klachten, kan u deze zelfde weg volgen.

Privacy

OptiCom IT hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy bij het verwerken van gegevens over het gebruik van de website. OptiCom IT is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar site. Maar informatie over het surfgedrag op de website wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit om individuele personen te identificeren.

Gegevens die OptiCom IT via een e‑mail of invulformulier ontvangt, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de vraag, aanvraag of reactie. Indien u uw gegevens zou invullen op onze website, dan heeft u altijd het recht deze in te kijken en indien gewenst te laten corrigeren.

Indien u geen commerciële informatie van OptiCom IT zou ontvangen en dit niet meer wenst, gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen & dan doen wij onmiddellijk het nodige.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.